جلوگیری از برداشت غیرمجاز 792 هزار متر مکعب آب در

طی دو روز در هفته گذشته ۲۲ حلقه چاه غیرمجاز آب در قلعه نوشاملو از توابع باخرز پر و مسدود شد.

مدیر امور منابع آب تربت جام با اعلام این خبر گفت: با مسدودسازی این ۲۲ حلقه چاه در این منطقه از برداشت غیر قانونی ۷۹۲ هزار مترمکعب آب در سال جلوگیری شد.
"یوسف اختری" افزود: این عملیات طی دو روز در هفته گذشته و با مشارکت اهالی، شورای اسلامی و دهیاری قلعه‌نوشاملو (از توابع شهرستان باخرز) در محدوده این روستا و حاشیه رودخانه رَوَس انجام شد.
وی با تاکید بر ضرورت اجرای سند سازگاری با کم‌آبی به تاثیر این مسدودسازی‌ها اشاره کرد و گفت: به طور قطع جمع‌آوری و حذف این چاه‌ها، روی قنوات پایین‌دست از جمله قنات حاجی‌آباد، منبع مجاز خرده مالکان و حقابه‌بران از روخانه مزبور تاثیر خواهد داشت.
باخرز در شرق استان خراسان رضوی از خشک‌ترین مناطق استان است.