اقتصادی

بانک

فناوری

انتخاب سردبیر

 • به خطر افتادن امنیت غذایی و اقتصادی کشور به چه قیمتی؟

  تغییر مدیران با نگاه سیاسی پاشنه آشیل دولت ها و مجموعه های اقتصادی

  به خطر افتادن امنیت غذایی و اقتصادی کشور به چه قیمتی؟

  تغییر مدیران با نگاه سیاسی و وابستگی های غیرمتعارف باندی و جناحی پاشنه آشیل دولت ها و مجموعه های اقتصادی است، تغییرات در صورتی مثمرثمر و سازنده خواهد بود که باعث افزایش بهره وری و بهبود شاخص های عملکردی سازمان شود، نه اینکه این تغییرات به چالشی در روند رشد و توسعه سازمان تبدیل گردد.

 • سازمان فناوری اطلاعات ایران در سال 1402

  سازمان فناوری اطلاعات ایران در سال 1402

  سال 1401 سالی پرکار برای سازمان فناوری اطلاعات ایران بود؛ پیگیری ماموریت‌های متعددی مانند پنجره ملی خدمات هوشمند دولت، مرکز ملی تبادل اطلاعات(NIX)، حمایت از کسبب و کارهای مجازی و راه‌اندازی اپراتورهای خدمات‌رسان را می‌توان برخی از این اولویت‌ها دانست.

 • دستورالعمل تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری سال 1402

  بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ کرد؛

  دستورالعمل تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری سال 1402

  بانک مرکزی در بخشنامه ای دستورالعمل تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری، مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در بودجه سال 1402 را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

یادداشت

گفتگو

گزارش

 • به خطر افتادن امنیت غذایی و اقتصادی کشور به چه قیمتی؟

  به خطر افتادن امنیت غذایی و اقتصادی کشور به چه قیمتی؟

  تغییر مدیران با نگاه سیاسی و وابستگی های غیرمتعارف باندی و جناحی پاشنه آشیل دولت ها و مجموعه های اقتصادی است، تغییرات در صورتی مثمرثمر و سازنده خواهد بود که باعث افزایش بهره وری و بهبود شاخص های عملکردی سازمان شود، نه اینکه این تغییرات به چالشی در روند رشد و توسعه سازمان تبدیل گردد.