3 طرح حمایتی بانک کشاورزی برای مساعدت با مشتریان دارای بدهی تسهیلاتی

بانک کشاورزی هم زمان با ایام الله دهه مبارک فجر با هدف حمایت از تولیدکنندگان و مساعدت با مشتریان دارای بدهی تسهیلات ریالی، جزئیات طرح های حمایتی ویژه وصول مطالبات را اعلام کرد.

به گزارش خبرخونه به نقل از بانک کشاورزی، با هدف حفظ توان تولیدی و استمرار فعالیت و اشتغال موجود در واحدهای تولیدی بدهکار، « طرح وصول برای حمایت از تولید» تا پایان سال 1401 تمدید شد. در این طرح، مشتریانی که نسبت به تسویه نقدی بدهی خود اقدام کنند می توانند تا 80 درصد اصل تسهیلات قبلی، تسهیلات جدید دریافت دارند.

این گزارش می افزاید: بانک کشاورزی همچنین به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر، همراهی ویژه ای برای رونق واحد های تولیدی از طریق تزریق سرمایه درگردش در نظر گرفته است. به موجب این طرح، بدهکارانی که نسبت به واریز نقدی تسهیلات سرمایه درگردش دریافتی قبلی خود اقدام کرده اند، می توانند معادل حداکثر 100 درصد اصل وصولی بدهی خود، از تسهیلات سرمایه درگردش جدید بهره مند شوند.

بر اساس این گزارش، در اقدام دیگر بانک کشاورزی برای حمایت از مشتریان دارای بدهی تسهیلات ریالی، کلیه شعب این بانک می توانند در قالب طرح « عید تا عید » مساعدت لازم را در اعمال بخشودگی 6 درصد وجه التزام (جریمه دیرکرد) با مشتریانی که بدهی تسهیلات ریالی خود را به صورت نقدی تسویه می کنند، بدون هیچ محدودیتی از لحاظ مبلغ، بعمل آورند.