13هزار واحد مسکونی به خانواده های دو معلول تحویل داده شد

اکبر نیکزاد از تکمیل و تحویل ۱۳ هزار واحد مسکونی برای خانوارهای دو معلول خبر دادو گفت: بیش از یکهزار واحد باقیمانده که پیشرفت مناسبی دارندحداکثر تاشهریور ۱۴۰۲ تکمیل و تحویل می‌شوند.

به گزارش خبرخونه ، اکبر نیکزاد رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در خصوص اجرای مسکن برای خانوارهای دارای دومعلول و بیشتر که یکی از تعهدات بنیاد مسکن در تفاهم با وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، سازمان بهزیستی و انجمن خیرین مسکن ساز است توضیح داد: در مجموع مقرر شده بود تا ۱۴ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی شهری و روستایی برای خانوارهای دارای دومعلول و بیشتر احداث شود که تاکنون ۱۳ هزار تکمیل و تحویل شده است.

وی تصریح کرد: برنامه بنیاد مسکن برای تکمیل واحدهای مسکونی باقیمانده دومعلولان حداکثر تا شهریوماه ۱۴۰۲ است.

وی گفت: از تعداد ۱۴ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی شهری و روستایی برای خانوارهای دومعلول، ۷ هزار و ۶۳۲ واحد شهری و بقیه روستایی هستند.