کد خبر: 31
سه شنبه , 19 مهر 1401 - 14:50
یارانه مهر ماه کی واریز می شود؟

یارانه نقدی مهر ماه نیز مانند ماه‌های گذشته فردا شب، ۲۰مهر ماه و راس ساعت ۲۴ به حساب خانوارها واریز خواهد شد.

به گزارش خبرخونه، اردیبهشت ماه امسال بود که پرداخت یارانه ها با تغییراتی همراه شد؛ حدود چند سال بود که ارز ۴۲۰۰تومانی آفتی در اقتصاد ایران شده بود و دولت قصد حذف آن را داشت. مجلس نیز اعلام کرده بود که ارز ترجیحی را حذف نمی‌کند جز در شرایطی که جایگزینی برای آن اعلام شود. در نتیجه اردیبهشت ماه مقرر شد تا برای دو ماه یارانه نقدی و پس از آن نیز کالابرگ توزیع شود.

یارانه نقدی ماندگار شد

باوجود اینکه قرار بود یارانه نقدی تنها دو ماه پرداخت شود اما تا به امروز که ۶ماه از ماجرا می‌گذرد، یارانه واریزی نقدی است و هنوز کالابرگی توزیع نشده و به نظر می‌رسد زیرساخت‌های پرداخت کالابرگ نیز فراهم نشده است و احتمالا یارانه نقدی فعلا ماندگار باشد.

مبلغ یارانه نقدی مهر ماه چقدر است؟

مبلغ یارانه نقدی مهر ماه بسته به دهک شما متفاوت خواهد بود؛ اگر دهک اول تا سوم باشید، نفری ۴۰۰هزار تومان و اگر دهک چهارم تا نهم باشید نفری ۳۰۰هزار تومان یارانه دریافت خواهید کرد؛ دهک دهمی‌ها نیز یارانه نمی‌گیرند.

یارانه نقدی مهر ماه کی واریز می شود؟

یارانه مهر ماه نیز مانند ماه‌های گذشته فردا شب، ۲۰مهر ماه و راس ساعت ۲۴ به حساب خانوارها واریز خواهد شد. اگر ماه‌های گذشته یارانه نقدی دریافت کرده‌اید، فردا شب منتظر یارانه نقدی باشید.

کالابرگ کی جایگزین یارانه نقدی می‌شود؟

گفته می‌شود در صورتی که زیرساخت‌ها فراهم شود، کالابرگ جایگزین یارانه نقدی خواهد شد، اما باتوجه به گفت‌وگوهایی که خبرنگار خبرخونه با نمایندگان مجلس داشته است، بعید است که حتی در صورت فراهم شدن زیرساخت‌ها کالابرگ جایگزین یارانه نقدی شود؛ چراکه مردم به یارانه نقدی عادت کرده‌اند و نمی‌توان ناگهان آن را قطع کرد و به جایش به آن‌ها کالابرگ داد.

زهرا محمودی