واریز 603 همت سود جاری شرکت ها از طریق سجام

با الزام سازمان بورس به شرکت های بورسی و فرابورسی برای واریز سود از طریق سجام ، از مجموع 841 هزار میلیارد تومان سود شرکت های بورسی و فرابورسی درسال مالی 1400 ، بالغ بر603 همت از مبلغ مذکور واریز شد.

به گزارش خبرخونه ، به نقل از سازمان بورس، بهبود زیرساخت‌های بازار سرمایه موجب انتفاع ذینفعان و افزایش خدمات رسانی خواهد شد؛ ازاین رو سازمان بورس و اوراق بهادار با الزام پرداخت سودهای سالانه و سنواتی شرکت‌ها از طریق سامانه سجام به صورت کاملاً غیرحضوری در سال 1401 زمینه احقاق حق سهامداران خرد و تسهیل سهامداری را فراهم آورد.

مطابق آمارها؛ از مجموع 841 هزار میلیارد تومان سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس در سال مالی 1400، بالغ بر 603 همت از مبلغ مذکور که در سال گذشته به عنوان سود نقدی در مجامع تقسیم شده بود، از طریق سجام به حساب سهامداران واریز شد.