واردات بذر گندم تراریخته به کشور ممنوع است

یک کارشناس صنعت کشاورزی با اشاره به گندم های نابارور گفت:واردات بذر گندم تراریخته به کشور ممنوع است اما ممکن است به شکل قاچاق وارد کشور شود.

به گزارش خبرخونه به نقل از خبرگزاری مهر، چندی است موضوع ناباوری گندم‌های اصلاح شده از سوی برخی کشاورزان مطرح می‌شود. بر این اساس کارشناسان حوزه تغذیه تاکید دارند این عملکرد محصولات کشاورزی تأثیر مستقیم بر بدن انسان داشت و این ناباوری منجر به ناباروری انسان‌ها نیز می‌شود. موضوع از سوی وزارت جهاد کشاورزی پیگیری شد. سیدجواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی در این باره گفت: گزارشی نسبت به این مسئله به وزارتخانه نشده است. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) متولی بذرهای اصلاح شده است. این مرکز فعالیت گسترده داشته و اصلاح بذرها روند خوبی دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه این بذرها در حال استفاده در بخش‌های مختلف کشاورزی است، اظهار کرد: اگر مورد خاصی درباره ناباوری بذور اصلاح شده وجود داشته باشد اعلام شود که مورد رسیدگی قرار گیرد.

ساداتی نژاد گفت: بذر برای اصلاح مراحل زیادی دارد که ممکن است روند اصلاح ۵ سال به طول بینجامد سپس بذر آماده برای کاشت شود. در مراحل مختلف بذرها آنالیز و آزمایش می‌شوند تا ثبت نهایی شده و مجوز استفاده عمومی داده شود. بنابراین اگر مورد خاصی بود گفته شود حتماً مورد بررسی قرار می‌گیرد.