همکاری وزارت نیرو و شرکت پالایش و پخش برای تامین سوخت زمستانی

رجبی مشهدی در حاشیه ای بیست و دومین نمایشگاه صنعت برق گفت: در حوزه تشویق از 56 میلیون قبض 22 میلیون قبض مشمول تشویق شدند.

به گزارش خبرخونه به نقل از بانک و صنعت، مصطفی رجبی مشهدی در نشست حاشیه‌ای بیست و دومین نمایشگاه صنعت برق اظهار داشت: ناترازی مالی باعث شده سراغ روش‌های مدیریت مصرف جدید و راهکارهایی برای توسعه سرمایه گذاری دنبال کنیم و نیروگاه بسازیم.

وی در ادامه گفت: اکنون همکاری خوبی بین وزارت نیرو، نفت و پالایش و پخش فرآورده برای تأمین انرژی زمستان صورت می‌گیرد،

سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: در حوزه تشویق از 56 میلیون قبض 22 میلیون قبض مشمول تشویق شدند یعنی 40 درصد شامل پاداش صرفه جویی شدند.

وی ادامه داد: در سال جاری 8 میلیون مشترک برق رایگان دریافت کرده و بستانکار شدند، 1.100 میلیون مشترک نیز با کاهش مصرف خود را به زیر الگو رساندند.

رجبی مشهدی با بیان اینکه امسال 1500 مگاوات صرفه جویی را در صنعت برق شاهد بودیم، تاکید کرد: این در حالی است که هر سال 1000 مگاوات افزایش مصرف را شاهدیم، صرفه جویی انجام شده ناشی از همکاری مردم در همه بخش‌ها بوده است.

وی درخصوص اخرین وضعیت صادرات برق به ترکیه، اظهار کرد: اکنون سنکرون انجام شده، 600 مگاوات را به طور ازمایشی وارد تبادل کردیم و با اخرین فناوری روز دنیا به صورت یک پست بک تو بک کار را پیش می‌بریم.

وی با بیان اینکه با این تکنولوژی از اختلالات فرکانسی جلوکیری می‌شود، گفت: 600 مگاوات در این مرحله اقدام شده و امیدواریم بتوانیم تبادلات را گسترده‌تر کنیم.

سخنگوی صنعت برق درخصوص هدفگذاری صنعت برق برای صادرات برق به اروپا، گفت: یکی از اهداف صادراتی ما اروپاست که از طریق ترکیه می‌توانیم به آن راه پیدا کنیم.

رجبی مشهدی در خصوص تأمین سوخت زمستان نیروگاه ها، با تاکید بر اینکه اکنون تأمین گاز نیروگاه‌ها در الویت وزارت نفت است، گفت: برنامه ریزی این است که هیچ گونه خاموشی به نیروگاه‌ها از بابت عدم سوخت تحمیل نشود.
وی با بیان اینکه در روزهای سرد سال ممکن است درصد گاز به سوخت مایع به 50 درصد برسد، گفت: اکنون بیش از 70 درصد سوخت نیروگاه‌ها از طریق گاز تأمین می‌شود.

سخنگوی صنعت برق اظهار کرد: اگر یک مقایسه در طول چند روز گذشته نسبت به سال قبل داشته باشیم، گاز تحویلی به نیروگاه‌ها دوبرابر افزایش یافته و اکنون از سوخت جایگزین کمتری استفاده می‌کنیم و با تلاش هایی که در وزارت نفت می‌شود، مشکلی برای تأمین برق نخواهیم داشت.

رجبی مشهدی، اضافه کرد: خواسته وزارت نفت و وزارت نیرو از مشترکان کاهش 10 درصدی مصرف است و اگر این اتفاق بیافتد با مشکل کمتری مواجه می‌شویم.

وی با بیان اینکه برای گاز تحویلی به نیروگاه یک برنامه مشخص می‌شود، افزود: تاکنون از آنچه مشخص شده گاز بیشتری به نیروگاه هاتحویل داده شده است.

وی در پاسخ به این سوال مهر مبنی بر اینکه با وجود نرخ پایین برق در معاملات بین المالکی آیا چنین اقدامی منطقی است گفت: در شرایط فعلی با کشور ترکیه مبادله برق وجود دارد، به طوری که 3.5 روز ما به این کشور صادرات انجام می‌دهیم و 3.5 روز دریافت کننده برق هستیم. ضمن آنکه تعرفه صادرات بنا به موقعیت هایی که وجود دارد متفاوت است و بر مبنای فوب خلیج فارس انجام می‌شود قیمت گذاری انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه سالانه یک میلیون مشترک در بخش خانگی اضافه می‌شود با این حال کاهش مصرف برق داشته ایم، گفت: امسال همکاری هایی با بخش گاز داریم تا بتوانیم همه انرژی زمستان را تأمین کنیم
مصطفی رجبی مشهدی با بیان اینکه اصلاح تعرفه در سال جاری نداشته ایم، اضافه کرد: مشترکاتی که مصرفشان زیر الگو باشد یارانه دریافت می‌کنند و مشترکاتی که بالای الگو برق مصرف کرده اند، به صورت پلکانی تعرفه برق آنها افزایش یافته و یک میلیون و 100 هزار مشترک مصرف خود را به زیر الگوی مصرف رسانده اند به همین دلیل 1500 مگاوات صرفه جویی در مصرف برق ایجاد شده است.

وی افزود: تنها سه تا چهار درصد مشترکان بالای الگو برق مصرف می‌کنند، حدود هشت میلیون مشترک مشمول تخفیف ناشی از مدیریت مصرف داشته اند.

رجبی مشهدی با بیان اینکه ده هزار مگاوات نیروگاه برق توسط صنایع انرژی بر برنامه ریزی ساخته شده است، اظهار کرد: صنایع انرژی بر در آینده سهم کمتری از برق مصرفی شبکه خواهند داشت و سال آینده بیش از هزار مگاوات برق تولیدی نیروگاه‌های ساخت صنایع وارد شبکه می‌شود.

او با تاکید بر اینکه امسال سه درصد ذخایر گاز مایع به عنوان سوخت نیروگاه بیشتر از سال گذشته داریم، اظهار کرد: با این حال صرفه جویی در مصرف برق وجود داشته باشد تا بتوانیم زمستان را بدون خاموشی پشت سر بگذاریم.

رجبی مشهدی با بیان اینکه ایران با کشورهای زیادی ارتباط مرزی دارد که با برخی از آنها برق واردات و از برخی صادرات می‌کند، گفت: در حال حاضر برنامه بلندمدت برای صادرات برق به کشورهای حاشیه خلیج فارس داریم و همچنین در راستای پیمان برقی که با روسیه، آذربایجان و ارمنستان داریم به دنبال توسعه همکاری با این کشور هستیم.