مطالب برچسب خورده با "مسئوليت اجتماعي"

  • پرداخت پاداش برقي به مشتركان كم مصرف

    مدیرعامل توانیر مطرح کرد:

    پرداخت پاداش برقي به مشتركان كم مصرف

    مديرعامل توانير با اشاره به اينكه مردم مي‌توانند با مديريت مصرف، از مشوق‌ها و پاداش‌هاي صنعت برق بهره‌مند شوند، يادآور شد: در بخش خانگي با وجود آنكه مردم بيشتر از گذشته در منازل حضور دارند، اما مصرف برق بخش خانگي تاكنون افزايشي نداشته است.