مجمع عمومی عادی سالیانه 1401 آسان پرداخت پرشین برگزار شد

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه آسان پرداخت پرشین منتهی با 29 ارسفند 1401 برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرخونه این جلسه با 86 درصد از اعضا به صورت حضوری و آنلاین در تاریخ 31 تیر 1402 راس ساعت 15:30 برگزار شد.

ترکیب هئیت برگزاری جلسه مجمع به شرح زیر می باشد:

علی اکبر فراهانی ، مدیر عامل ؛ محمدرضا اسکندریون ، رییس هیئت مدیره ؛ محمدعلی گوگانی ، نائب رئیس هیئت مدیره ؛ ارمان فرج زاده ، عضو هیئت مدیره ؛ مسعود فتحی ، عضو هئیت مدیره ؛ مصطفی ثابتی ، عضو هیئت مدیره ؛ شیما شاهینی ، معاونت مالی و همچنین حسابرس قانونی از موسسه حسابرسی ارقا م نگر آریا

سود نقدی تقسیمی هر سهم در سال مالی 1400 ، ده درصد سود هر سهم و معادل 22 ریال تصویب گردید. بدیهی است تصمیم گیری نهایی در خصوص میزان سود نقدی برای سال مالی 1401 در اختیار مجمع عادی صاحبان سهام می باشد .این در حالیست که سود هر سهم شرکت برابر 1.8 ریال اعلام گردید.

سرمایه قانونی شرکت در تاریخ صورت مالی معادل 5،500 میلیار ریال است.

شرکت آسان پرداخت در تاریخ 5 مهر 1395 با نماد آپ در بورس عرضه اولیه شد و دومین شرکت پرداخت در بورس اوراق بهادار پذیرش شده است.

درآمدهای شرکت از فروش پین و اعتبار 67،591،183 میلیون ریال ، درآمد کارمزد شاپرکی 4،741،095 میلیون ریال ، درامد حاصل از پشتیبانی 423،059 میلیون ریال ، پرداخت قبوض و سایر درامدهای عملیاتی 382،893 میلیون ریال ، جمع درامدهای مالیاتی 73،138،230 میلیون ریال ، سایر درامدها 813،421 میلیون ریال و کل درامدها 73،951،651 میلیون ریال می باشد.

این درحالیست که جایگاه اسان پرداخت در صنعت پرداخت در سال 1401 در مورد رتبه بندی شاپرک مقام اول ، تعداد تراکنش های اینترنتی مقام اول ، تعداد ابزار پذیرش موبایلی مقام دوم ، کمترین خطای پدیرندگی مقام سوم و شاخص اثربخشی مبلغی کارتخوان های فروشگاهی مقام سوم را کسب کرده است.

سرمایه انسانی شرکت در سال 1401 با 1.5 درصد کاهش از 549 نفر به 541 نفر (222 زن و 319 مرد) رسید که بیشترین سن پرسنل بین 30 تا 35 سال و 69 درصد از پرسنل دارای مدارک دانشگاهی می باشند.

جمع دارایی شرکت در پایان سال 1401 معادل 19،792،414 میلیون ریال و جمع بدهی شرکت معادل 10،147،071 میلیون ریالو همچنین جمع حقوق مالکانه برابر با 9،645،343 میلیون ریال بوده است.