«صنعت شهرها»، سیاستگذاری جدید تامین مسکن شاغلین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور

به منظور پیگیری امور اجرایی و روند پیشرفت پروژه‌های «صنعت شهر»، سرپرست مرکز تحقیقات راه،‌ مسکن و شهرسازی ضمن حضور در استان‌های قزوین و البرز، جلسه مشترکی را با مدیرکل راه و شهرسازی و معاون عمرانی استانداری قزوین برگزار کرد.

به گزارش خبرخونه به نقل از بانک مسکن،  به منظور پیگیری امور اجرایی و روند پیشرفت پروژه‌های «صنعت شهر»، سرپرست مرکز تحقیقات راه،‌ مسکن و شهرسازی ضمن حضور در استان‌های قزوین و البرز، جلسه مشترکی را با مدیرکل راه و شهرسازی و معاون عمرانی استانداری قزوین برگزار کرد.

در این جلسه که با حضور محمدمهدی حیدری سرپرست مرکز تحقیقات راه،‌ مسکن و شهرسازی، هاشمی مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین، معاون عمرانی این استان و یکی از صنعتگران استان قزوین (گروه مومنین) برگزار شد، حاضرین ضمن طرح محورهای موضوعی، به بحث و تبادل نظر پرداختند.

واگذاری زمین به ظرفیت ۲۰۰ واحد در شهرک مهرگان در این جلسه مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد تا UTM زمین در نظر گرفته شده برای این پروژه با فوریت در قالب قرارداد سه‌جانبه تحویل افراد معرفی شده و شاغل در گروه صنعتی که واجد شرایط قانون جهش تولید مسکن هستند شود. در همین رابطه مقرر شد تا هزینه‌های ساخت توسط صنعتگر تامین شود.

خاطرنشان می‌شود موضوع صنعت‌شهرها توسط کارگروه مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در حال برنامه‌ریزی و اجرا می‌باشد. در همین رابطه برخی استان‌ها،‌موضوع مسکن شاغلین در نواحی و شهرک‌های صنعتی در همین قالب در حال پیگیری است.