سپ همچنان پرتراکنش ترین PSP

شرکت پرداخت الکترونیک سامان با سهم 21.15 درصدی از تعداد کل تراکنش ها، همچنان بالاترین سهم را در بین شرکت های PSP به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرخونه به نقل از اداره روابط عمومی شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش، طبق گزارش شرکت شاپرک برای دی ماه ، شرکت پرداخت الکترونیک سامان با سهم 21.15 درصدی از تعداد کل تراکنش‌های انجام شده، بالاترین سهم در تعداد تراکنش را در بین شرکت‌های پرداخت الکترونیک به خود اختصاص داد و با حفظ جایگاه همانند گذشته بالاترین سهم در تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی، تعداد تراکنش اینترنتی، مبلغ تراکنش موبایلی و مبلغ تراکنش اینترنتی را به ثبت رساند.

آخرین گزارش شاپرک حکایت از پیشتازی پرداخت الکترونیک سامان از سهم تعداد تراکنش­های کارتخوان به میزان 20.91 درصدی و پوشش 35.82 درصدی تعداد تراکنش‌های موبایلی گزارش می‌دهد که با رشد 0.67 درصدی همراه بوده است و از رتبه نخست پرداخت الکترونیک سامان با سهم 21.17 درصدی از بازار تراکنش‌های خرید خبر می­هد و در ادامه از بازار مبلغی تراکنش‌های اینترنتی و پوشش 36.42 درصدی در بین شرکت‌های پرداخت الکترونیک و کسب رتبه نخست نوید می­دهد.

بنابر این گزارش، شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش با پوشش 40.55 درصد از سهم بازار در بخش ابزار پذیرش موبایلی سهم عمده‌ای از بازار مبلغی تراکنش‌های این ابزار را پشتیبانی می‌کند.