مطالب برچسب خورده با "سرمایه گذاری"

  • پیش بینی ناپذیری در اقتصاد كشور را باید پایان دهیم

    وزیر اقتصاد دریازدهمین نشست با کارآفرینان کشور در سال ۱۴۰۱ ؛

    پیش بینی ناپذیری در اقتصاد كشور را باید پایان دهیم

    وزیر امور اقتصادی و دارایی در یازدهمین جلسه پیگیری رفع موانع سرمایه گذاری و تولید که با حضور مدیران هفت پارک علم و فناوری و مدیران و بنیانگذاران چند شرکت دانش بنیان برگزار شد، با تاکید بر عزم دولت برای پیش بینی پذیر کردن اقتصاد اظهار داشت: غیر قابل پیش بینی بودن تغییرات ماهانه و حتی هفتگی شاید برای برخی نان داشته و رانت هایی ایجاد کند اما قطعا برای تولید، فعالان حوزه دانش بنیان ها و کارآفرینان آبی ندارد.