سامانه همراه بانک هما امکان پرداخت قبوض از طریق بارکدخوان را فراهم کرد

با افزودن قابلیت های جدید به سامانه همراه بانک توسعه صادرات ایران امکان پرداخت قبوض از طریق بارکدخوان فراهم شد.

به گزارش خبرخونه به نقل از بانک توسعه صادرات ایران در حال حاضر امکان خواندن بارکد قبض از طریق موبایل و درج شناسه قبض به طور اتوماتیک در این سامانه وجود دارد.
ورود به برنامه هما، منوی پرداخت قبض، انتخاب گزینه بارکدخوان، نگاه داشتن دوربین موبایل برروی بارکد قبض، مشاهده و تطابق اطلاعات نمایش داده شده بر روی برنامه با اطلاعات مندرج روی قبض و تأئید و پرداخت قبض در سامانه هما مراحل استفاده از این قابلیت جدید سامانه همابانک است.