اختصاص نمره مثبت به هیئت مدیره شركت بیمه ما

شرکت بیمه ما به دلیل عملکرد مناسب و متناسب با آیین نامه های بیمه مرکزی با کسب نمره مثبت مورد تشویق کمیته ارزیابی عملکرد مشاغل کلیدی صنعت بیمه قرار گرفت.

به گزارش خبرخونه به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر امیر صفری مدیرکل نظارت بر شرکت ها و امور استان ها با اعلام این خبر گفت: در راستای اجرای تبصره 2 ماده 3 ضوابط کمیته ارزیابی عملکرد متصدیان و افراد پیشنهادی جهت تصدی مشاغل کلیدی صنعت بیمه و به پیشنهاد محمود حق وردیلو، مدیرکل نظارت مالی بیمه مرکزی موضوع تقدیر و اختصاص نمره مثبت از عملکرد اعضای وقت هیئت مدیره شرکت بیمه ما در دستور کار این کمیته قرار گرفت.
وی افزود: اقدامات مثبت این شرکت در راستای بهبود عملکرد بر اساس شاخص های مالی استخراج شده از صورت های مالی حسابرسی شده در سال های 1397 الی 1400 در کمیته مذکور مورد بررسی قرار گرفت و بنابه تصمیم اعضای کمیته ازحجت بهاری فر مدیرعامل وقت، بیژن صادق رییس وقت هیئت مدیره، احمد توکلی مقدم نایب رییس وقت هیئت مدیره، منوچهر کبیری عضو هیئت مدیره، محمد جعفریان باباکندی عضو وقت هیئت مدیره و منوچهر وثوق مدیر مالی وقت شرکت بیمه ما با اختصاص نمره مثبت، تقدیر به عمل آمد.
دبیر کمیته ارزیابی عملکرد کارکنان صنعت بیمه در ادامه بهبود مستمر میزان توانگری، افزایش سرمایه موسسه متناسب با میزان ریسک های پذیرفته شده، تعاملات مثبت و سازنده با نهاد ناظر و پاسخگویی مناسب و به موقع به مکاتبات بیمه مرکزی، مدیریت مناسب ریسک (به نوعی که ضریب خسارت شرکت در سال های مورد اشاره همواره پایین تر از ضریب خسارت متوسط صنعت بوده است)، رعایت حد نصاب های آیین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه (آیین نامه شماره 97)، انطباق نصاب سهامداری شرکت با مفاد ماده 33 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری و آیین نامه شماره 100، کفایت ذخائر فنی رشته ثالث در سال های مورد بررسی و انطباق ذخائر فنی موسسه با آیین نامه شماره 58 شورای عالی بیمه را از دیگر نقاط مثبت شرکت بیمه ما عنوان کرد.
گفتنی است: در کمیته ارزیابی عملکرد  عملکرد متصدیان و افراد پیشنهادی جهت تصدی مشاغل کلیدی صنعت بیمه موارد تشویقی برای عملکرد مثبت مدیران در نظر گرفته شده است که معاونین و مدیران بیمه مرکزی می توانند ضمن بررسی عملکرد متصدیان و افراد پیشنهادی تصدی مشاغل کلیدی صنعت بیمه و شناسایی اقدامات مثبت آنان، درخواست تشویق افراد مورد نظر را همراه با پیشنهاد مشخص برای طرح در کمیته به رئیس کمیته ارسال کنند.