کد خبر: 207
دوشنبه , 10 بهمن 1401 - 10:50
احداث تراموا و خط ۱۰ مترو غیرقانونی است

درحالی که شهرداری تهران اقدام به احداث خط ۱۰ مترو تهران کرده و برنامه ایجاد تراموا را هم در دستور کار دارد اما عضو شورای شهر تهران می‌گوید احداث تراموا و خط ۱۰ مترو فعلا غیرقانونی است.

یه گزارش خبرخونه مهر، گروه جامعه؛ دوم آبان ماه بود که علیرضا زاکانی شهردار تهران از آغاز مطالعات راه اندازی خطوط تراموا در تهران خبر داد و اعلام کرد که دو یا سه خط تهران امکان بارگزاری تراموا را دارد و مطالعات انجام این کار نیز صورت گرفته است.

پس از اعلام شهردار تهران مبنی بر برنامه‌ریزی‌ها برای راه‌اندازی تراموا در تهران اعضای شورای شهر نسبت به آن واکنش نشان دادند و اعلام کردند که در این رابطه مصالعات صورت خواهد گرفت.

اما مطابق با طرح جامع ترافیکی، هر اقدامی که در حوزه حمل و نقل قرار بر انجامش باشد باید حتماً در این طرح آمده باشد و به تصویب برسد.

علاوه بر تراموا که بصورت قانونی باید بر اساس طرح جامع ترافیکی پیش برود احداث خط ۱۰ مترو تهران نیز نیازمند آن است که مصوبه شورای عالی ترافیک و شورای شهر را دریافت کند که دربحث خط ۱۰ مترو تهران نیز ۲۲ تیرماه عملیات احداث خط ۱۰ مترو آغاز شد.

احداث خطوط جدید مترو منوط به تصویب طرح جامع ترافیک است

پس از این کار جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون حمل ونقل شورای شهر تهران بر لزوم ارائه طرح جامع ترافیک تهران و مطالعات احداث خطوط جدید مترو تأکید کرد و گفت: مطالعات احداث و طراحی خطوط جدید مترو شامل خطوط ۸ تا ۱۱ باید تا سال ۱۴۰۰ انجام و اجرای آن تا ۱۴۱۰ به پایان می‌رسید.

وی ادامه داد: در این مصوبه دو شرط برای شهرداری گذاشته شده بود که قرار بود کلیات احداث چهار خط جدید تصویب شود و شهرداری جزئیات مطالعات را به تصویب شورای هماهنگی ترافیک کشور برساند.

طرح جامع ترافیک تهران باید مورد بازنگری قرار گرفته و مطالعات ریلی منوط به تصویب طرح جامع ترافیک شود اما هیچکدام از این دو شرط اجرایی نشده و تا مادامی که شروط شورای ترافیک انجام نشده شهرداری مجاز به اجرای پروژه‌های جدید نیستتشکری هاشمی گفت: همچنین در مصوبه تاکید شده بود که طرح جامع ترافیک تهران باید مورد بازنگری قرار گرفته و مطالعات ریلی منوط به تصویب طرح جامع ترافیک شود؛ در حالی که هیچکدام از این دو شرط اجرایی نشده است و تا مادامی که شروط شورای ترافیک انجام نشده شهرداری مجاز به اجرای پروژه‌های جدید نیست، عنوان کرده بود که شهرداری از احداث خطوط جدید و توسعه خطوط قبلی باید امتناع کند.

علی اصغر قائمی عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران  در پاسخ به اینکه آیا برای بودجه سال آینده شهرداری تهران ردیفی در خصوص تراموا پیش بینی شده است یا خیر گفت: زمانی که شهرداری تهران لایحه اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱ را به شورای شهر تقدیم کرد اعضای شورا با بحث تراموا مخالفت کردند.

احداث تراموا قانونا مشکل دارد

وی تصریح کرد: هم اکنون نیز همان دلیلی که اعضای شورای شهر تهران با استناد به آن با اختصاص ردیف بودجه برای تراموا مخالفت کردند باقی و پابرجا است.

عضو شورای شهر تهران درباره دلیلی که شورای شهر تهران با استناد به آن با اختصاص ردیف مخصوص برای ترامپ با مخالفت کرده است، گفت: در مطالعات جامع ترافیکی تهران بحث تراموا با به تصویب نرسیده است و بر همین اساس ما نمیتوانیم چنین پروژه‌ای را بپذیریم و این موضوع از لحاظ قانونی ایراد دارد.

وی همچنین با اشاره به احداث خط ۱۰ مترو تهران نیز گفت: کسی با احداث خط ۱۰ مترو تهران مخالف نیست بلکه این خط برای شهر تهران لازم است اما باید مسیر تصویب آن شود تا منابع برای آن پیش‌بینی شود.

قائمی در واکنش به اینکه در حال حاضر احداث خط ۱۰ مترو تهران در منطقه ۲۲ آغاز شده است گفت: شاید شهرداری تهران خودش کاری را مستقلاً در این رابطه آغاز کرده باشد اما بارها در کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران به این موضوع تأکید شده که احداث خط ۱۰ مترو هم به مصوبه شورای شهر و هم به مصوبه شورای عالی ترافیک احتیاج دارد.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران اظهار کرد: از امروز جلسات کمیسیون تلفیق در رابطه با بودجه سال ۱۴۰۲ برگزار می‌شود و بند به بند احکامی که در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است قرائت می شود.

برچسب های خبر